Školení negrantového fundraisingu pro kulturní instituce

Vícezdrojové financování není fráze. Kdo si v příštích měsících a letech nenajde vedle grantů a jiných veřejných prostředků další příjmové nohy, tomu se bude špatně chodit. Natož pak provozovat umění, rozvíjet svou činnost a tvořit.

Spolupráce s komerčním a soukromým donátorským sektorem nabízí potenciál, který zdaleka ne všichni umí dobře využívat, a přitom může kulturním subjektům významně pomoci v dlouhodobém fungování.

Od letošního roku máme v nabídce vzdělávací programy negrantového fundraisingu, které jsou jako jediné v ČR přizpůsobené kulturnímu prostředí, zohledňují různé umělecké žánry a typy institucí či projektů. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z našich mnohaletých zkušeností, aktuálních podmínek v kultuře i v komerční sféře a z příkladů dobré praxe u nás i v zahraničí. Pokud budete chtít informace o veřejně přístupných vyhlašovaných termínech, nebo máte-li zájem o nějaký z programů pro svou instituci/projekt, napište nám.

1. SEMINÁŘ NEGRANTOVÉHO FUNDRAISINGU PRO KULTURNÍ SUBJEKTY

Celodenní seminář pro 1-8 kulturních subjektů představí možnosti spolupráce s komerčním/soukromým sektorem a cesty vedoucí k získávání financí - jak a kde hledat správného partnera, jak co nejlépe napsat sponzorskou nabídku, kde peníze získávat a kde šetřit rozpočet formou barterových sponzoringů, zda a jak založit mecenášský klub, jak argumentovat sponzorům a nabídnout jim kreativní plnění, kde najít další možnosti spolupráce s komerční sférou, jak nastavit přemýšlení o fundraisingu jako o partnerském, oboustranně prospěšném vztahu.

Varianta semináře pro příspěvkové organizace je přizpůsobena jejich charakteru, podmínkám a možnostem v rámci negrantového fundraisingu.

Co o absolvovaném semináři řekli:

Dlouho se mi nestalo, že by byl seminář tak konstruktivní a zároveň mě bavil a motivoval.
Alexandra Bolfová – CO.LABS (Brno)

Seminář nás povzbudil k vytvoření dárcovského klubu, který považujeme za přínosný pro naší instituci.
Markéta Hamzová – Muzeum a galerie v Prostějově  

Každé téma bylo něčím přínosné a rozhodně dobrým popudem k zamyšlení se nad jeho využitím v naší organizaci. Seminář mě jednoznačně inspiroval a motivoval k rozvoji forem fundraisingu. Uvažujeme
o všech formách sponzoringu, dárcovství kolektivním i skupinovým.
Pavlína Drnková – Divadelní Flora (Olomouc)

Chtěla bych poděkovat za skvělý seminář. Byla jsem velmi spokojená, že se nám Wanda s Martinou snažily přizpůsobit, ukazovaly příklady na našich projektech a motivovaly mě se o danou problematiku zajímat dál.
Eliška Tomečková - knihovna Velký Týnec

Velmi jsem ocenila to, že jsem získala praktické informace v takové míře, že "kdyby měl člověk čas, může na tom začít okamžitě pracovat, protože po tomto školení přesně ví, co má dělat."
Kateřina Konečná (Filharmonie Brno)

2. KURZ NEGRANTOVÉHO KULTURNÍHO FUNDRAISINGU

Čtyřměsíční kurz je určen pro 1-8 kulturních organizací, které chtějí nastartovat nebo změnit svůj negrantový fundraising. Zástupce organizace společně provedeme procesem potřebným k získávání zdrojů financování z komerčního a soukromého sektoru. Díky individuálnímu přístupu a intenzivní společné práci v druhé části kurzu navrhneme plán, metody a konkrétní aktivity, které budou zohledňovat charakter, podmínky a možnosti každé organizace, a tím maximalizujeme šanci na jejich dlouhodobou úspěšnost a udržitelnost.

Po absolvování kurzu budou mít všechny organizace stanovenou dlouhodobou vizi negrantového fundraisingu, detailní plán pro první rok, proškolený personál a připravené podklady a nástroje pro jejich realizaci (např. založený mecenášský klub, hotovou sponzorskou nabídku, připravené produkty pro propojení s komerční sférou). Získají tak další variantu vícezdrojového financování a větší stabilitu pro svůj provoz a uměleckou tvorbu.

Kurz obsahuje 4 vzdělávací bloky a´ 5 hod pro celou skupinu účastníků a následně individuální pracovní setkání s každým účastníkem + konzultace po dobu dvou měsíců.

Co o absolvovaném kurzu řekli:

Kurz Targety mně osobně přinesl spoustu důležitých informací a přehled o problematice fundraisingu jako celku. Šel jsem do tohoto kurzu s velkým očekáváním, to ale bylo mnohonásobně překonáno. Každý, kdo má zájem věnovat se fundraisingu v kulturní organizaci, dokonale pronikne
do problematiky, získá přehled o jednotlivých formách, nástrojích a dokonce v podstatě hotový návod, jak začít.

Petr Brůha - Sladovna (Písek)

3. SEMINÁŘ PRO KOMERČNÍ SUBJEKTY – KULTURA JAKO SOUČÁST FIREMNÍ KULTURY

Půldenní seminář pro 6 - 8 zástupců vybraných zástupců firem (marketing, management, HR), které mají zkušenosti s podporou kultury, nebo o ní uvažují. Cílem semináře je představit zástupcům firem cesty, jak prostředky vynaložené na podporu kultury zhodnotit ve prospěch celé firmy. Kultura je kreativní a inspirativní, přináší zážitky a vyvolává emoce. Firma, která si to uvědomí, může využít sílu umění ve své komunikaci se skvělým výsledkem.

4. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Hodinové osobní či online konzultaci pro jednu organizaci (bez omezení počtu účastníků) předchází zaslání konkrétní otázky/situace z oblasti negrantového fundraisingu a příprava ze strany Targety. Typickými tématy pro konzultace jsou např. zhodnocení a komentáře ke stávající sponzorské nabídce, k připravenému konceptu pro založení mecenášského klubu, k nabídce plnění pro konkrétního partnera apod. Forma konzultací není naopak vhodná např. pro nastavování fundraisingové strategie, tvorbu plánu fundraisingových aktivit a podobných, časově náročnějších témat.

Co o absolvované konzultaci řekli:

Konzultace s Targetou mi pomohla zastavit se a utřídit si myšlenky. Obratem vyladit drobnější chyby v dosavadním fundraisingu spolku, ale taky rozhlédnout se dál a zamyslet se, jak by spolupráce s různorodými podporovateli mohla fungovat za rok za dva.
Pavel Kubaník - Kulturák (Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov)

5. PROJEKT NA MÍRU

V případě zájmu připravíme nabídku na vzdělávací či pracovní aktivitu z témat negrantového fundraisingu (např. Založení a provoz mecenášského klubu, Revize stávajících sponzorských vztahů, Analýza potenciálu bezgrantového fundraisingu v konkrétní kulturní instituci/městě/kraji apod. – dle potřeb zadavatele).

Příklady proškolených organizací: Archeologické centrum Olomouc, Art Rubikon, Baletní studio při Moravském divadle, CO.LABS (Brno), DIOD (Jihlava), Divadelní Flora (Olomouc), Divadlo Tramtarie (Olomouc), Dizajntrh (Olomouc), Farmstudio (Vysoká), Fujaré (Rožnov pod Radhoštěm), Klub kultury Napajedla, knihovna Velký Týnec, Kulturák (Chvalčov), Luhovaný Vincent (Luhačovice), Městské kulturní středislo Vodňany, Muzeum galerie v Prostějově, Muzeum Komenského v Přerově, Olomoucké barokní slavnosti, Sladovna (Písek), Theatrum Kuks, Valdštejnské imaginárium (Jičín), Vědecká knihovna v Olomouci, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Zlínský Zvěřinec, Žongléros Ansámbl (Plzeň), Středisko západočeských spisovatelů, Road Movie Festival (Plzeň), Busking Fest (Plzeň), Divadlo J.K. Tyla (Plzeň), DEPO2015 (Plzeň), Papírna (Plzeň), Nadační fond Mehrin (Brno), Národní divadlo Brno, Open Studios Art Hub (Brno), bazmek entertainment (Brno), Dům umění města Brna, Filharmonie Brno, Káznice žije (Brno), Czech Ensemble Baroque (Brno), Tuke.TV (Brno), Musica Florea (Brno), Ensemble Opera Diversa (Brno), Jánošíček Brno, Černovické sdružení (Brno), ateliér Malování kreslení Brno, Česká kytarová společnost (Brno), Ateliér Kreat (Brno) a další

© All rights reserved 2021 Targeta