NAŠE PRAXE: JAK VEOLIA ENERGIE ČR VYBÍRÁ KULTURNÍ PROJEKTY PRO SPOLUPRÁCI

Kulturní projekty pro spolupráci (sponzoring/dárcovství) lze vybírat různými způsoby. V českém prostředí velmi často převládá význam kontaktů a osobních vazeb nad koncepčním nastavením výběru. Fandíme kultuře - proto oceňujeme podporu s jakoukoliv motivací, ale prosazujeme tu koncepční, která je dlouhodobější a stabilnější. Veolia Energie ČR se vydala cestou strategickou, systémovou a ke kulturním subjektům férovou.

Klient nám předložil obvyklý problém: „Máme mnohem více nabídek od kulturních subjektů než času a znalostí na jejich důkladné vyhodnocení“.

Prvním krokem byla společná práce – nastavení strategie podpory (cíle, regiony, typy kulturních projektů, přínos pro jednotlivá oddělení společnosti). Jako nástroj pro výběr jsme zvolili © Targeta hodnotící systém, který jsme dle nastavené strategie adaptovali pro Veolia Energie ČR.

Každý projekt nejdříve musí projít přes úvodní „filtr“, než se dostane do další části hodnocení (většinou souvisí se strategií, tj. např region, základní zaměření na živé umění-památky apod., ale třeba i konkurence).

Hodnotící systém následně zahrnuje kritéria, která zohledňují nejen samotný projekt, ale především jeho soulad se strategií a hodnotami klienta, a samozřejmě celkový potenciál partnerství a přínos spolupráce.

Kritéria jsou nastavená tak, aby byla vyčíslitelná, a současně si klient sám nastaví jejich váhu v hodnocení (někomu hodně záleží na cílovce - návštěvnících, pro někoho je důležitější poslání projektu a jeho budoucnost či výjimečnost, mnoho klientů zajímá marketing a mediální výstupy, vysoko hodnocená je pro většinu z nich např. schopnost a ochota spolupracovat na partnerském plnění).

Na začátku procesu tedy klienta trochu zaměstnáme, pak už to ale může nechat na nás. Každému kulturnímu projektu se důkladně věnujeme – studium dodaných nabídek a informací, webovek a sociálních sítí, případných výročních zpráv a dalších zdrojů. Když něco nevíme, víme koho se zeptat (v různých regionech i žánrech). Ale hlavně se ptáme samotných kulturních projektů – osobní či online setkání s pořadatelem je pro nás klíčové.  

Klientovi následně dodáme přehledný soupis všech vyhodnocených projektů s jejich bodovým výsledkem, a současně naším textovým doplněním a doporučením. Protože ne všechno prostě můžete převést do čísel, a u kultury to platí obzvláště. Naším závěrem není nikdy pouhé „Ano-ne“. Uvádíme důvody, doporučujeme vhodnější typ spolupráce (sponzoring/dárcovství), komentujeme a navrhujeme finance i plnění.

Výsledkem je férové hodnocení, měřitelné argumenty pro rozhodnutí, podklady pro pokračování spolupráce a jasná zpětná vazba pro žádající kulturní subjekty.

A jak s výsledky hodnocení naloží klient? To už je na něm… my dodáme pouze doporučení, a výsledné rozhodnutí je klientovo. O to více nás v případě spolupráce s Veolia Energie potěšilo, že většina námi doporučených projektů byla přijata a podpořena.

V letošním roce nás tedy potěšila spolupráce například s projekt BAMBIFEST, Majáles Ostrava, Třebovický koláč nebo Janáčkova filharmonie Ostrava.

© All rights reserved 2021 Targeta