Jedna paní povídala #1

„Za tu dobu co spolu mluvíme, mi v mailu přistály tři nabídky na sponzoring nějaké kultury“, řekla nám při schůzce jedna klientka.
Patrně to byl rekord, ale za celý rok se těch nabídek prý nashromáždí pěkné desítky. „Abychom je všechny důkladně pročetli a třeba si o nich ještě něco navíc zjistili, musela bych vzít do marketingu dalšího člověka jenom na to“. Takže při výběru projektů zůstávají u zavedené praxe – opakovat, co nezklamalo, a sem tam zkusit přidat něco nového, spíše ale nahodilou formou.
Nás nabídky číst baví. Vidíme i to, co v nich není napsáno. Co se nedočteme a nevíme, na to se doptáme – přímo pořadatelů kulturních projektů a našich odborníků pro daný žánr nebo region.
Máme vlastní seznam kritérií. S klientem si na začátku řekneme, která z nich a jak moc jsou pro něj důležitá. Vyhodnotíme projekt samotný, jeho soulad se sponzorem a potenciál plnění. Odevzdáme jednoduchý přehled se všemi vyhodnocenými projekty a doporučením co dál. A díky nastaveným kritériím a způsobu hodnocení jsou k dispozici i čísla, která mají markeťáci tak rádi. Poslouží jako argumenty pro obhajobu rozpočtu a mohou pomoci i se závěrečným hodnocením úspěšnosti.
Výsledek? Sponzor nemusí nabírat žádné nové lidi ani čerpat kapacitu stávajících. Nám věnuje trochu času na začátku a vše ostatní uděláme my.
A hlavně – všechny nabídky jsou poctivě zpracované a ty, které jsou zajímavé a smysluplné, jsou pro sponzora objevené.

© All rights reserved 2021 Targeta