JAK NA SPONZORY A DÁRCE V KULTUŘE?   

Přijímáme přihlášky na podzimní termín semináře pro kulturní organizace, které chtějí nastartovat nebo změnit svůj negrantový fundraising. 

Celodenní seminář představuje všechny formy kulturního negrantového fundriaisingu (sponzoring, individuální dárci, mecenášské kluby, crowdfunding), je vytvořen pro kulturní prostředí a zohledňuje různé umělecké žánry a typy institucí či projektů. Vychází z aktuálních podmínek v kultuře i v komerční sféře, z našich mnohaletých zkušeností v obou oblastech a z příkladů dobré praxe u nás i v zahraničí. 

Proč se zúčastnit 

Spolupráce s firmami a dárci jsou zdroje financování kultury, jejichž potenciál je mnohonásobně vyšší než jeho současné běžné využívání. Trend snižování příjmů kultury z veřejných prostředků bude v příštích letech vrcholit spolu s ukončením Národního plánu obnovy, a kulturní subjekty tak mají nejvyšší čas začít využívat další možnosti vícezdrojového financování. 

Naučíme vás spolupracovat s komerčním/soukromým sektorem a využívat maxima možností, které tyto zdroje financování nabízí.  

Obsah 

Cílem semináře je představit možnosti spolupráce s komerčním/soukromým sektorem a cesty vedoucí k získávání financí - jak a kde hledat správného partnera, jak co nejlépe napsat sponzorskou nabídku, kde peníze získávat a kde šetřit rozpočet formou barterových sponzoringů, zda a jak založit mecenášský klub, kdy a kde dělat crowdfundingovou kampaň, jak argumentovat sponzorům a nabídnout jim kreativní plnění, kde najít další možnosti spolupráce s komerční sférou, jak nastavit přemýšlení o fundraisingu jako o partnerském, oboustranně prospěšném vztahu. 

Na seminář mohou v případě zájmu navazovat individuální konzultace nebo větší strategické projekty. 

Seminář je vhodný pro:  

Jakékoliv kulturní subjekty či projekty, které s negrantovým fundraisingem chtějí začít, nebo jej chtějí rozšířit či zefektivnit.  Doporučujeme účast přímo těch zástupců kult. organizací, kteří se budou fundraisingem aktivně zabývat, případně pro tuto činnost budou někoho najímat (ideálně fundraiser + management, jehož podpora a pochopení významu fundraisingu je pro úspěch klíčová). U fundraisera je pak velkou výhodou zkušenost s marketingem.  

Datum konání: čtvrtek 10. 10. 2024, 9,00 – 17,00 hod 

Místo: Praha (prostor bude upřesněn) 

Cena 3.500,-  / organizace / 1 osoba
- každý další účastník ze stejné organizace 1.000,- /os, tři a více účastníků z jedné organizace lze dohodnout dle naplněné kapacity 

Přihlašujte se ZDE

Uzávěrka prvního kola přihlášek: 12. 7. 2024

Semináře pohledem účastníků ZDE

Těšíme se!

© All rights reserved 2021 Targeta