Jak hodnotí naše semináře ti, kteří je již mají za sebou

Asi se tím i tak trochu chlubíme, ale především chceme dát zájemcům a zájemkyním o naše vzdělávací programy možnost pohledu „zevnitř“. Možnost zjistit co je čeká, jak je to náročné, přínosné nebo zbytečné, co si odnesou a co naopak čekat nemají.
Proto je zde výběr zpětných vazeb za loňskou vzdělávací sezónu.

Forma i obsah byly adekvátní. Úkoly byly velmi aktivizační a praktické, určitě lepší než frontální výklad. Důležitá byla zpětná vazba a hodnocení jak lektorek, tak nápady a komentáře ostatních účastníků.
Nikola Jurková Ille, Zahrady soutoku, Ponava fest

Počet účastníků byl komorní, o to více měl každý z nás příležitost se vyjádřit k fundraisingu. Lektorky dokázaly poradit s fundraisingem přímo osobně a jeho aktivitě, čímž si člověk dokázal představit, jakým způsobem získat podporu od sponzorů.
Veronika Gašparová, Česká kytarová společnost

Dlouho se mi nestalo, že by byl seminář tak konstruktivní a zároveň mě bavil a motivoval. 
Alexandra Bolfová, CO.LABS

Obě dámy se v problematice výborně orientují a jejich výklad je jednoduše srozumitelný, pochopitelný a poutavý. Seminář mne inspiroval k přehodnocení fundraisingové strategie divadla, nabídl nové souvislosti, informace, nástroje a formy spolupráce s partnery. Podstatná se mi jeví témata související s fází aktivace a povýšeni sponzoringu na společný marketing partnerů.
Daniel Hrbek, Švandovo divadlo

Připadá mi důležité si připomínat, že peníze jsou a je potřeba si o ně umět říct.
Magdalena Šmídová Turchichová, Minor

Na seminář už jsem šla s představou, co chci ve fundraisingu pro náš spolek dále dělat, a na semináři jsem si spíš dobře uvědomila náročnost jednotlivých možností.
Eva Čadová, Musica Florea

Velmi jsem ocenila to, že jsem získala praktické informace v takové míře, že kdyby měl člověk čas, může na tom začít okamžitě pracovat, protože po tomto školení přesně ví, co má dělat.
Kateřina Konečná, Filharmonie Brno

Díky praktické zkoušce jsem si uvědomila, že ne zcela dokáži vyjádřit, co chceme a jak je důležitá stručná formulace.
Spolek přátel Raduit de Souches

Seminář mě inspiroval obecně k tomu, že je možné zkusit získat finanční podporu i jinak než jen skrze granty. Ve vztahu k mým projektům je zatím nejpravděpodobnější crowdfunding, chci se taky podívat na firemní nadace. 
Sylva Marková, Ensemble Opera DiversaKdyž jsou dvě přednášející, je to vždy živější, lépe se drží pozornost. Také doplnění o konkrétní příklady je skvělé.
Simona Škarabelová, Národní divadlo Brno

Každé téma bylo něčím přínosné a rozhodně dobrým popudem k zamyšlení se nad jeho využitím v naší organizaci. Seminář mě jednoznačně inspiroval a motivoval k rozvoji forem fundraisingu. Uvažujeme o všech formách sponzoringu, dárcovství kolektivním i skupinovým. 
Pavlína Drnková, Divadelní Flora

Seminář mi dodal kuráž a uvědomil jsem si pár věcí a hlavně kontaktů, které jsem doposud nevyužil.
Jindřich Jindřich, Pilsner Jazz Band

Seminář nás každopádně motivoval a ukázal nám, jak důležitá je komunikace s dárci.
Lucie Škarupová, Studentský majáles

© All rights reserved 2021 Targeta